Đang gửi...
bộ lọc sản phẩm

Tủ đông lòng Inox Inverter

[Inverter] Tủ đông Denver AS 500HDI

Kích thước : 1080x600x874

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng 100%

Công nghệ máy nén Inverter

Màu sắc:

[Inverter] Tủ đông Denver AS 550HDI

Kích thước : 1180x660x874

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng 100%

Công nghệ máy nén Inverter

Màu sắc:

[Inverter] Tủ đông Denver AS 588HDI

Kích thước : 1208x660x874

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng 100%

Công nghệ máy nén Inverter

Màu sắc: