Đang gửi...
bộ lọc sản phẩm

Tủ đông lòng chống dính

Tủ đông Denver AS 410HD - Lòng chống dính

Kích thước : 1074 x 548 x 870

Lòng tủ chống dính

Dàn lạnh đồng 100%

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 420G

Kích thước : 1136x650x900

Lòng tủ chống dính

Dàn lạnh đồng 100%

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 500HDI-Lòng chống dính

Kích thước : 1080x600x874

Lòng tủ chống dính

Dàn lạnh đồng 100%

 

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 550-Lòng chống dính

Kích thước : 1180x660x874

Lòng tủ chống dính

Dàn lạnh đồng 100%

 

Màu sắc: