Đang gửi...
bộ lọc sản phẩm

Tủ đông lòng Inox

Tủ đông Denver AS 270D-Lòng Inox

Kích thước : 810x600x880

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng 100%

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 500HDI-Lòng Inox

Kích thước : 1080x600x874 mm

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng 100%

 

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 550HDI-Lòng Inox

Kích thước : 1180x660x874 mm

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng 100%

 

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 568HDI

Kích thước : 1239x665x905 

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng 100%

 

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 588HDI-Lòng Inox

Kích thước : 1208x600x874 mm

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng 100%

 

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 850HDI

Kích thước : 1481x792x954 mm

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng 100%

Màu sắc: