Đang gửi...
bộ lọc sản phẩm

Tủ đông lòng Inox Inverter

Tủ đông Denver AS 700MDI Inverter - Inox

Kích thước: 1326x755x900 (mm)

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

Công nghệ Inverter hiện đại.

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 950MDI Inverter - Inox

Kích thước: 1658x766x952 (mm)

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

Công nghệ Inverter hiện đại.

Màu sắc: