Đang gửi...
bộ lọc sản phẩm

Tủ đông lòng Inox

Tủ đông Denver AS 286MDI

Kích thước  : 570x580x889 mm

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 328MDI

Kích thước : 850x585x890 mm

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 428MDI

Kích thước : 1135x585x889 mm

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 520MD - Lòng Inox

Kích thước: 1140x700x889 (mm)

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 620MDI - Lòng Inox

Kích thước : 1280 x 660 x 884

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 700MDI - Lòng Inox

Kích thước: 1326x755x900 (mm)

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

 

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 950MDI - Lòng Inox

Kích thước : 1606 x 755 x 900

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng nguyên chất  100%

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 1500MD

Kích thước: 2055x775x895(mm)

Lòng tủ chống dính

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

 

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 1600MDI

Kích thước: 1908x871x952 (mm)

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 1600

Kích thước: 2010x890x1010(mm)

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 1700D

Kích thước : 2380 x 788 x 980

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 2600

Kích thước: 3330 x 900 x 905mm

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

Màu sắc: