Đang gửi...
bộ lọc sản phẩm

Tủ đông lòng chống dính

Tủ đông Denver AS 280MD

Kích thước: 660×570×860 mn

Lòng chống dính

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 285GD

Kích thước: 660×570×860 mn

Lòng tủ chống dính

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 310M

Kích thước: 740x580x880(mm)

Lòng tủ Inox Super Nano Kháng Khuẩn Ag+

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 330M

Kích thước: 925x678642x880(mm)

Lòng tủ chống dính

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 299DD

Kích thước: 519x661x1267(mm)

Vỏ nhựa dày, chống gỉ

Dàn hợp kim cao cấp

Màu sắc:

Tủ đông đứng Denver AS 369MD

Kích thước :  540 x 620 x 1330 mm

Tủ đứng với nhiều ngăn tiện lợi

Dàn hợp kim cao cấp

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 520MD - Lòng chống dính

Kích thước: 1120x640x860 (mm)

Lòng tủ chống dính

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 620MDI - Lòng chống dính

Kích thước : 1280 x 660 x 884

Lòng tủ chống dính

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 660TD

Kích thước: 1280x770x960(mm)

Lòng tủ chống dính

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 700MDI - Lòng chống dính

Kích thước: 1326x755x900 (mm)

Lòng tủ chống dính

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

 

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 770TD

Kích thước: 1540x770x960(mm)

Lòng tủ chống dính

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

Màu sắc:

Tủ đông Denver AS 950MDI - Lòng chống dính

Kích thước : 1606 x 755 x 900

Lòng tủ chống dính

Dàn lạnh đồng nguyên chất 100%

Màu sắc: