Đang gửi...

Tìm trung tâm bảo hành

Lời đầu tiên,DENVER VIỆT NAM xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới tất cả Quý Khách hàng đã, đang và sẽ ủng hộ chúng tôi.

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh và nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng trên cả nước, DENVER VIỆT NAM cần hợp tác mạng lưới đại lý ở khắp các tỉnh thành. DENVER VIỆT NAM trân trọng sự hợp tác để cùng phát triển từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh sản phẩm điện lạnh, điện gia dụng. Xây dựng hệ thống đại lý trên toàn quốc với phương châm "HỢP TÁC ĐÔI BÊN CÙNG CÓ LỢI".

nguyên tắc phát triển
 • Luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác cũng như sẵn sàng chia sẻ cơ hội, lợi ích kinh doanh với Đại lý.
 • Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu.
 • Luôn quan tâm đến Đại lý cũng như luôn có những điều chỉnh hợp lý để nâng cao hiệu quả hợp tác quan hệ kinh doanh hai bên.
 • Chính sách hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối.
 • Luôn hỗ trợ kịp thời cũng như luôn cam kết hỗ trợ chia sẻ tối đa với Đại lý trước những biến động của thị trường và cạnh tranh.
Chính sách hỗ trợ

1Hỗ trợ về quảng bá, giới thiệu sản phẩm

 • Luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác cũng như sẵn sàng chia sẻ cơ hội, lợi ích kinh doanh với Đại lý.
 • Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu.
 • Luôn quan tâm đến Đại lý cũng như luôn có những điều chỉnh hợp lý để nâng cao hiệu quả hợp tác quan hệ kinh doanh hai bên.
 • Chính sách hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối.

2Hỗ trợ về kỹ thuật, giải pháp

 • Luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác cũng như sẵn sàng chia sẻ cơ hội, lợi ích kinh doanh với Đại lý.
 • Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu.
 • Luôn quan tâm đến Đại lý cũng như luôn có những điều chỉnh hợp lý để nâng cao hiệu quả hợp tác quan hệ kinh doanh hai bên.

3 Hỗ trợ về hàng hóa

 • Luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác cũng như sẵn sàng chia sẻ cơ hội, lợi ích kinh doanh với Đại lý.
 • Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu.
chính sách tài chính
giá mua hàng
Căn cứ vào kết quả mua hàng và các cam kết hợp tác khác, Quý đại lý sẽ được hưởng chính sách giá dành cho cấp đại lý tương ứng.
Hợp đồng nguyên tắc
Sau khi hai bên ký HĐNT, Quý đại lý sẽ được đưa vào danh sách ưu đãi của DENVER VIỆT NAM, được hưởng các chính sách dành cho đại lý của DENVER VIỆT NAM.
Các chương trình ưu đãi Khuyến khích và thưởng doanh số theo kỳ
Quý đại lý sẽ được thông báo về các chương trình ưu đãi, tặng thưởng và ký kết doanh số theo quý/năm nếu đạt được các mức doanh số tương ứng.
XIN CẢM ƠN VÀ KÍNH MONG SỰ HỢP TÁC CỦA CÁC QUÝ ĐẠI LÝ!