Đang gửi...
bộ lọc sản phẩm

Tủ mát trưng bày

Tủ mát Denver AS 59TMD

Kích thước: 590x654x1840(mm).

Sấy kính lấy gió qua dàn nóng

Lòng chống dính kháng khuẩn

Màu sắc:

Tủ mát Denver AS 580TMD

Kích thước: 690x645x1940(mm).

Sấy kính lấy gió qua dàn nóng

Lòng chống dính kháng khuẩn

Màu sắc:

Tủ mát Denver AS 570TMD

Kích thước: 595 x 555 x 1766(mm)

Kính hai lớp chịu lực.

Lòng tủ chống dính kháng khuẩn

Màu sắc:

Tủ mát Denver AS 602GTD

Kích thước: 670x650x1920(mm)

Thiết kế 2 cánh kính trên dưới tiện dụng.

Lòng tủ chống dính kháng khuẩn.

Màu sắc:

Tủ mát Denver AS 1680GTD

Kích thước: 1020x645x1920(mm).

Sấy kính lấy gió qua dàn nóng

Lòng chống dính kháng khuẩn

Màu sắc:

Tủ mát Denver AS 1760TMD

Kích thước : 1220x610x1854

Sấy kính lấy gió qua dàn nóng

Lòng chống dính kháng khuẩn

Màu sắc:

Tủ mát Denver TM 2000GTL

Kích thước: 1280x735x2030(mm).

Sấy kính Film Low - E 

Lòng chống dính kháng khuẩn

Màu sắc:

Tủ mát Denver TM 2200GTL

Kích thước: 1700x740x2170(mm).

Sấy kính Film Low - E 

Lòng chống dính kháng khuẩn

Màu sắc: