Đang gửi...
bộ lọc sản phẩm
Ngăn chứa tủ mát
  • 1 cánh
  • 2 cánh
  • 3 cánh
Tiện ích tủ mát
  • Làm lạnh gián tiếp
  • Làm lạnh trực tiếp
  • Sấy kính Film- Low E
  • Chuyển chế độ đông - mát

Tủ mát ba cánh

AS 2200TM

Kích thước: 1831 x 750 x 2115(mm).

Sấy kính lấy gió qua dàn nóng

Lòng chống dính kháng khuẩn