12 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
AS 1400TM

   Sấy kính lấy gió qua dàn nóng
   Cửa kính siêu trong
   Viền nhôm sang trọng
   Đèn LED tiết kiệm siêu sáng


AS 1560TMD

   Sấy kính lấy gió qua dàn nóng
   Cửa kính siêu trong
   Dàn lạnh đồng nguyên chất
   Đèn LED tiết kiệm siêu sáng


AS 1760TMD

   Sấy kính lấy gió qua dàn nóng
   Cửa kính siêu trong
   Dàn lạnh đồng nguyên chất
   Đèn LED tiết kiệm siêu sáng

AS 55TM

   Sấy kính lấy gió qua dàn nóng
   Cửa kính siêu trong
   Viền nhôm sang trọng
   Đèn LED tiết kiệm siêu sáng

AS 560TM-Black

   Sấy kính lấy gió qua dàn nóng
   Cửa kính siêu trong
   Viền nhôm sang trọng
   Đèn LED tiết kiệm siêu sáng

AS 560TM-WHITE

   Sấy kính lấy gió qua dàn nóng
   Cửa kính siêu trong
   Viền nhôm liền khối 
   Đèn LED tiết kiệm siêu sáng

AS 580TMD

   Sấy kính lấy gió qua dàn nóng
   Cửa kính siêu trong
   Dàn lạnh đồng nguyên chất
   Đèn LED tiết kiệm siêu sáng

AS 59TMD

   Sấy kính lấy gió qua dàn nóng
   Cửa kính siêu trong
   Dàn lạnh đồng nguyên chất
   Đèn LED tiết kiệm siêu sáng

AS 700TM

   Tiết kiệm điện năng
   Cửa kính siêu trong
   Viền nhôm liền khối sang trọng
   Đèn LED tiết kiệm siêu sáng

US 1650TM

    2 cửa kính siêu trong
    Sấy kính lấy gió qua dàn nóng
    Lòng chống dính kháng khuẩn
    Đèn LED tiết kiệm siêu sáng

US 530TM

    1 cửa kính siêu trong
    Sấy kính lấy gió qua dàn nóng
    Lòng chống dính kháng khuẩn
    Đèn LED tiết kiệm siêu sáng

US 550TM

    1 cửa kính siêu trong
    Sấy kính lấy gió qua dàn nóng
    Lòng chống dính kháng khuẩn
    Đèn LED tiết kiệm siêu sáng

TÌM KIẾM
GÓP Ý, NHẬN XÉT

Vui lòng nhập thông tin liên lạc của bạn để chúng tôi được hỗ trợ 1 cách nhanh chóng nhất.